Sunday, February 28, 2010

Allah S.W.TYa Allah jangan kau cuba aKU,
Melebihi Batas dan Sanggupku,

Ya Allah Bila Memang Kau Cuba,
Aku pun Percaya kau Sayang Padaku.

No comments: